om_oss

Kontakt

På nedanstående e-postadress gör Ni era beställningar:

order.skanefagel@scandistandard.com

VD: Gerry Hansson

Kontakt: gerry.hansson@scandistandard.com

Platssamordnare: Ilone Fröderberg

Kontakt: ilone.froderberg@scandistandard.com

Telefon: 070-750 54 08

Kvalitets- & arbetsmiljösamordnare

Kontakt: lars.jennersten@scandistandard.com

Telefon: +46 (0)435 460 053

Produktionschef  & processledare pack/logistik: Jonas Fröderberg

Kontakt: jonas.froderberg@scandistandard.com

Telefon: 072-311 56 76

Processledare slakt samt intransport/slaktplanerare: Johan Rydiander

Kontakt: johan.rydiander@scandistandard.com

Telefon: 073- 027 70 88