kvalitet

Svensk fjäderfä har det bra

God omsorg om djuren, en noggrann kontroll i alla led och en varsam hantering av våra produkter är grunden för AB Skånefågels arbete.
– Alla våra fjäderfän föds upp med regler som minimerar risker för att någon form av smitta skall komma in i besättningen vid uppfödningen inomhus och utomhus.
– Stor vikt läggs vid att djuren transporteras på ett bra sätt.
Vi kontrolleras av myndigheter
På varje slakteri finns en besiktningsveterinär och ett antal veterinärbiträden. Slakten och den vidare hanteringen övervakas av veterinär. Veterinären kontrollerar hygienen och tar prov på den färdiga produkten. Djurskyddsinspektörer kontrollererar djurskyddet på slakteriet.

 

eko
Ekologisk produktion

EUs förordningar avseende ekologiskt produktion beskriver hur grödor och djur ska skötas och hur livsmedel och foder ska tillverkas för att få märkas som ekologiska. Ekologisk märkning ger konsumenterna förtroende för att varorna är producerade och kontrollerade enligt ekologiska regler.

krav
KRAV

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan